Diakonie

  • modlitewna > prowadzenie modlitw wspólnotowych, wstawienniczych, wieczorów uwielbienia
  • muzyczna > oprawa muzyczna modlitw, wieczorów uwielbienia, czuwań. Zrzesza osoby grające na instrumentach oraz śpiewające
  • liturgiczna > dbanie o oprawę Mszy Świętej, wystawienia, niedzielne dyżury liturgiczne
  • ewangelizacyjna > głoszenie konferencji, prowadzenie kursów, akcje ewangelizujące
  • formacyjna: prowadzenie członków wspólnoty w małych grupach
  • służby (caritas) > zajmowanie się działalnością charytatywną, pomocą, zakupem potrzebnych przedmiotów
  • ekonomiczna > prowadzenie rachunkowości, odbieranie przelewów z konta parafii, rozdzielanie pieniędzy na bieżące potrzeby
  • gospodarcza > opieka nad jedzeniem, napojami, organizacja poczęstunków na naszych spotkaniach czy weekendowych kursach
  • informacyjna > informowanie świata o tym co się u nas dzieje. Pisanie tekstów na stronę internetową, relacji z różnych wydarzeń, prowadzenie fanpage na fb., zajmowanie się promocją np. Kursu Alfa
  • techniczna > dbanie o to by było dobrze słychać i widać, czyli zajmowanie się nagłośnieniem i multimediami, nagrywaniem konferencji, bycie administratorem strony internetowej