Formacja

Nasza wspólnota jest otwarta dla każdego, kto pragnie żyć w bliskiej relacji z Bogiem. Stając się Jego uczniami, pragniemy poruszać konkretne tematy, które stanowią filary naszej wiary. Całość formacji możemy podzielić na trzy etapy.

Sympatycy

Do tej grupy są zaproszeni wszyscy, którzy chcą rozwijać swoją wiarę, ale nie są w stanie zagwarantować systematyczności na spotkaniach. Czekają na nich: konferencje, modlitwy, Eucharystia, adoracja czy dzielenie się ewangelią. Wszystko odbywa się w I, III i IV czwartek miesiąca.


Kandydaci

To grupa osób, która pragnie przygotować się do wejścia w pełne życie wspólnoty. Jesienią są zaproszeni do przeżycia Kursu Alfa, a następnie uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach dotyczących czterech głównych tematów:

B – Bóg jest miłością > Kerygmat
E – Ewangelizacja
T – Tak uczynił mi Pan > moje świadectwo
A – Amen > modlitwa osobista


Przymierze

Osoby w przymierzu to te, które po formacji podstawowej zdecydowały się tworzyć wspólnotę i uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach. Każdego miesiąca, w ramach domowych grup, rozważają inny z filarów swojej wiary. Budują braterskie relacje, uczestniczą w warsztatach, prowadzą różne kursy i dzieła ewangelizujące. Dodatkowo każda osoba ma konkretne zadanie we wspólnocie. Zestaw poruszanych tematów jest co roku inny,
a decyzja o wejściu w Przymierze co roku odnawialna.