Misja

Charyzmatem naszej wspólnoty jest uwielbienie Boga, budowanie rodzinnych relacji między sobą oraz ewangelizacja w miejscach do których pośle nas Jezus. Chcemy ożywiać Jego Kościół wsłuchując się w to, co On dzisiaj mówi do nas, niosąc Dobrą Nowinę tym, którzy znajdują się dookoła. Każdego roku na jesień prowadzimy Kurs Alfa Młodych, będący miejscem spotkania i ewangelizacji. Co najmniej raz na kwartał organizujemy Wieczory Uwielbienia, które zrzeszają parafian na wspólnej modlitwie. W każdy czwartek chcemy oddawać chwałę Panu, uwielbiając jego obecność.