Nasi liderzy

Michał Promny

Lider

Tomasz Kandzia

Lider Pomocniczy

Justyna Maniak

Lider pomocniczy

Więcej informacji wkrótce 🙂