Przymierze

„Czasami widziałem młode, piękne drzewa, wznoszące swe gałęzie ku niebu, stale dążąc wyżej, i zdawały się być pieśnią nadziei. Później, po burzy opadły bez życia. Nie miały bowiem silnych korzeni, rozpościerały swe gałęzie, nie zapuszczając w glebie głębokich korzeni, i tak uległy atakom przyrody. Dlatego bardzo mnie boli, że niektórzy proponują młodym ludziom budowanie przyszłości bez korzeni, jakby świat zaczął się w tej chwili. Ponieważ „nie jest możliwe, aby człowiek się rozwinął, jeśli nie ma silnych korzeni, które pomagają stać mocno na nogach i trzymać się ziemi…”

Papież Franciszek, Christus Vivit 179


1. Słowo Boże
Modlitwa osobista jest niezbędnym elementem żywej relacji z Bogiem. W życiu wiary jej rola podobna jest do oddychania, ponieważ to ona pozwala nam być w stałej łączności z Jezusem. Dlatego dbam o codzienny kontakt ze Słowem Bożym, które przekładam na swoje życie.

2. Sakramenty
Podstawą wzrostu w wierze jest zapewnienie sprzyjających warunków dla rozwoju duszy. Dlatego korzystam z bogactwa Kościoła – sakramentów św., a w sposób szczególny Eucharystii oraz Spowiedzi.

3. Odpowiedzialność
Dojrzałość w życiu dorosłej osoby możemy zaobserwować poprzez konkretne postawy przyjmowane w różnych sytuacjach. Ucząc się jej, pragnę systematyczne uczestniczyć w spotkaniach wspólnoty, a gdy nie będzie to możliwe, dam znać mojemu animatorowi.

4. Zaangażowanie
Wszyscy razem tworzymy wspólnotę. Podejmuję odpowiedzialność za jedną konkretną rzecz w jej budowaniu. Dzięki temu mam wpływ na jej kształt.

5. Uwielbienie
Jest to styl życia. Nieskupianie się na negatywach, ale na Bogu i tym, co On może uczynić. Oddaje Mu chwałę w dużych i małych rzeczach dnia codziennego.

6. Ewangelizacja
Pragnienie, aby jak najwięcej osób mogło doświadczyć spotkania z Jezusem, posyła mnie do głoszenia Ewangelii. W sposób szczególny będę to realizował przez dzieła wspólnoty, m.in. prowadzenie Kursów Alfa.