Wizja i Misja

Wizja

Głęboko wierzymy, że Duch Święty prowadzi Kościół, dlatego naszym pragnieniem, jako członków Ciała Chrystusa, jest wsłuchiwanie się w Jego głos i odkrywanie darów, którymi możemy służyć innym, zapalając ogień w sercach do Uwielbienia w Duchu i Prawdzie.

Misja

„Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra”

(1 Kor 12, 7)

dlatego chcemy być miejscem działania Ducha Świętego, modlitwy i spotkania z drugim człowiekiem, aby Duch Święty mógł nadawać sens naszemu życiu i tworzyć Królestwo Boże pośród nas.

„Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało”

(1 Kor 12, 13a)

dlatego jednym głosem chcemy wspólnie oddawać chwałę Bogu i uwielbiać za to, że jest naszym Bogiem.

„Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą”

(1 Kor 12, 31)

dlatego pragniemy, aby nasza codzienność była wypełniona dziękczynieniem i uwielbieniem Jezusa.

„Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało (…) żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem.”

(1 Kor 12, 24b. 25b)

dlatego jako obdarowani w Chrystusie, z pełną troską, służymy sobie i innym tym co otrzymaliśmy w darze, żyjąc przykazaniem do wzajemnej miłości.

Filary i Wartości

Osobista relacja z Bogiem i odkrywanie Go w sakramentach i codzienności

Zgłębianie Słowa Bożego

Chrystocentryczne Uwielbienie w Duchu i Prawdzie

Świadczenie o Bogu w każdym miejscu i czasie

Wspólne przeżywanie wiary i tworzenie wspólnoty w powołaniu do różnych ról życiowych